Tổng kết cuối năm học 2017-2018

Tổng kết cuối năm học 2017-2018

 1. Bộ, tỉnh/thành phố: Tên bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 2. Đơn vị chủ quản: Tên cơ quan/đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị hiện công tác.
 3. Đơn vị đang công tác: Tên đơn vị hiện đang công tác.
 4. Số hiệu công chức: Số thẻ công chức hiện có. Nếu chưa có thì bỏ trống.
 5. Số CM nhân dân: Số của giấy chứng minh nhân dân hiện đang sử dụng.

Ngày cấp: Ngày được cấp CMTND

Nơi cấp: Nơi cơ quan CA cấp giấy CMTND

I. Thông tin chung

 1. Họ và tên khai sinh: Họ và tên đầy đủ theo giấy khai sinh hoặc hồ sơ gốc, bằng chữ in hoa.
 2. Giới tính: Nam hoặc Nữ
 3. Họ và tên thường dùng: Họ và tên khác thường dùng (nếu có), viết bằng chữ in hoa.
 4. Bí danh: Tên bí danh đang dùng.
 5. Ngày sinh: Ghi theo giấy khai sinh gốc hoặc hồ sơ gốc.
 6. Nơi sinh: Ghi tên địa danh hành chính nơi sinh theo hồ sơ gốc.
 7. Nguyên quán: Địa chỉ quê quán của bản thân.

Theo hồ sơ gốc: Ghi tên đơn vị hành chính cũ (nếu có) theo đúng trong hồ sơ gốc.

Theo đơn vị HC hiện nay:  Ghi tên đơn vị hành chính hiện nay của nguyên quán.

 1. Hộ khẩu thường trú: Địa chỉ trong sổ hộ khẩu do Công an cấp.

Theo hồ sơ gốc: Ghi tên đơn vị hành chính cũ (nếu có) theo đúng trong hồ sơ gốc.

Theo đơn vị HC hiện nay:  Ghi tên đơn vị hành chính hiện nay của nơi ĐKHK TT.

 1. Nơi ở hiện nay: Địa chỉ chỗ hiện tại đang ở.
 2. Dân tộc: Ghi theo giấy khai sinh gốc hoặc hồ sơ gốc.
 3. Tôn giáo: Ghi theo giấy khai sinh gốc hoặc hồ sơ gốc. Nếu không theo đạo giáo nào thì ghi là “không”.
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 31
Tháng 10 : 731
Năm 2019 : 3.707